Súťažné kategórie:
A  Kultúrny plagát (kultúrne témy/aktivity)
B  Politický plagát (sociálne a politické otázky)
C  Andy Warhol (plagát súvisiaci s pop-artovou legendou východoslovenského pôvodu)
D  Študenstký plagát (vytvorený študentmi grafického dizajnu alebo fotografie)

Zasielanie plagátov kategórie A, B, C, D:
Vyplňte požadované informácie v anglickom alebo slovenskom jazyku.
Nahrávajte iba plagáty s požadovanými rozmermi a v požadovanom formáte
(JPG - 21x30 cm - 150 dpi - RGB mode).
Jeden plagát nesmie mať viac ako 2 MB.
Na záver si ešte raz skontrolujete informácie,
rozmery a formáty jednotlivých súťažných plagátov.