Władysław Pluta /Poľsko/
Marian Oslislo /Poľsko/
Dušan Junek /Slovensko/
Samuel Čarnoký /Slovensko/
Ivana Betková /Slovensko/

Ocenenia v jednotlivých kategóriách (A, B, C, D):
Prvé miesto – diplom
Druhé miesto – diplom
Tretie miesto – diplom