Porota PQB21 je svetovým unikátom, pretože ju netradične tvorí desať žien priamo z mesta Bardejov.

Aj keď ani jedna z nich profesionálne netvorí plagáty, ich profesie sa aspoň okrajovo dotýkajú vizuálneho umenia a aktívne sa zúčastňujú na kultúrnych aktivitách v meste, ale aj mimo neho.

Porota zodpovedná za predbežný výber
Peter Javorík, grafický dizajnér
Lenka Sisák, grafický dizajnér

Porota
Viera Štalmachová, milovníčka umenia
Kornélia Bocáková, stylistka
Vladimíra Švecová, výtvarníčka
Gita Dubovecká, trénerka jógy
Milena Hrušovská, violončelistka
Lenka Gregová, študentka dizajnu
Maja Komanická, obchodníčka s umením
Jana Ličková, historička
Patrícia Patkaňová, manažerka
Zuzana Lenartová, psychologička