Porota PQB21 je svetovým unikátom, pretože ju netradične tvorí desať žien priamo z mesta Bardejov.

Aj keď ani jedna z nich profesionálne netvorí plagáty, ich profesie sa aspoň okrajovo dotýkajú vizuálneho umenia a aktívne sa zúčastňujú na kultúrnych aktivitách v meste, ale aj mimo neho.

Porota
Viera Štalmachová, milovníčka umenia
Kornélia Bocáková, stylistka
Vladimíra Švecová, výtvarníčka
Gita Dubovecká, trénerka jógy
Milena Hrušovská, violončelistka
Lenka Gregová, študentka dizajnu
Maja Komanická, obchodníčka s umením
Jana Ličková, historička
Patrícia Patkaňová, manažerka
Zuzana Lenartová, psychologička