Poster Quadrennial Bardejov je medzinárodná výstava plagátov, ktorá sa koná každé štyri roky. Katalóg zahŕňa 250 vybraných umeleckých diel pre medzinárodnú výstavu plagátov, ktorá sa konala v septembri až novembri 2017 v Bardejove.

Katalóg obsahuje všetky vybrané celosvetové diela rozdelené do 4 kategórií: kultúrny plagát, politický plagát, Andy Warhol a študentský plagát. Obsahuje 128 strán.

Katalóg si môžete objednať na nasledujúcom odkaze:
Poster Quadrennial Bardejov Catalogue