Poster Quadrennial Bardejov (PQB) má za cieľ vybudovať jedinečnú prezentačnú platformu grafického
dizajnu na východnom Slovensku, a to formou medzinárodnej súťaže plagátov, ktorá sa bude konať
v pravidelnej štvorročnej frekvencii. Poster Quadrennial Bardejov má za cieľ vytvárať podmienky na
prezentáciu diel vizuálnych umelcov a zvyšovať povedomie verejnosti o  «plagátovej kultúre», resp.
grafickom dizajne ako takom.

Podujatie je doplnené množstvom sprievodných aktivít s témou grafického dizajnu a podpory
kreativity. Sprievodné aktivity počas trvania exhibície:
PechaKucha Night Poster Špeciál, študentská výstava (galéria Libresso Löwy), Poster Workshop.

Exhibícia: September 2017

Miesto:
Bardejov, Slovensko
September 2017
 
Organizátor
Kandelaber
Občianske združenie tvorené mladými ľuďmi, ktorým záleží na kultúrnom a inšpiratívnom verejnom
prostredí. Poslaním občianskeho združenia Kandelaber je podnecovať k aktivite a osobnostnému
rozvoju, ponúkať dostatok možností zmysluplného trávenia času, a to prostredníctvom inovatívnych
pravidelných podujatí kultúrneho, vzdelávacieho a komunitného charakteru.
 
Tím:
Prezident:
Peter Javorík
 
Projektová manažérka:
Marianna Potanovičová

Architekt:
Miroslava Mertová
 
Technická podpora:
Dominik Fotta
Milan Škorupa
Tomáš Dzuruš