Podmienky účasti:
Súťaž je určená pre grafických dizajnérov a študentov grafického dizajnu z celého sveta a grafických
producentov všeobecne. Vek súťažiacich nie je ohraničený. Akceptované budú plagáty vytvorené
v rozmedzí január 2013 – február 2017. Počet zaslaných plagátov na jedného súťažiaceho je ľubovoľný.
Súťaž je bez vstupného poplatku.

Zasielanie plagátov:
Nahrajte svoj plagát v digitálnej podobe na www.pqb.sk/upload
Vyplňte požadované informácie v anglickom alebo slovenskom jazyku.
Nahrávajte iba plagáty s požadovanými rozmermi a v požadovanom formáte
(JPG - 21x30 cm - 150 dpi - RGB mode).
Jeden plagát nesmie mať viac ako 2 MB.
Na záver si ešte raz skontrolujete informácie, rozmery
a formáty jednotlivých súťažných plagátov.

Najneskorší termín na zasielanie plagátov: 31. máj 2017 (24:00 CET)

Súťažné kategórie:
A – Kultúrny plagát (kultúrne témy/aktivity)
B – Politický plagát (sociálne a politické otázky)
C – Andy Warhol (plagát súvisiaci s pop-artovou legendou východoslovenského pôvodu)
D – Študenstký plagát (vytvorený študentmi grafického dizajnu alebo fotografie)

Výber:
Vami zaslané plagáty na medzinárodnú výstavu prejdú hodnotiacim a výberovým procesom, ktorý má
na starosti medzinárodná porota. Všetci vybraní uchádzači budú informovaní e-mailom do 12. júna 2017.
Následne je potrebné zaslať poštou vytlačené kópie vybraných plagátov spolu s vyplneným vstupným
formulárom štítkami (1 vytlačená kópia každého vybraného plagátu). Druhá možnosť je využiť platbu
prevodom cez Western Union (20 € za každý plagát) s tým, že plagát(y) Vám vytlačíme my.
Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, Vašu platbu za každý vybraný plagát uskutočnite najneskôr 20. júla 2017.

Organizátori si uplatňujú právo zamietnuť účasť na medzinárodnej výstave plagátom, ktoré porota označí
ako urážajúce dobré mravy alebo kultúru akéhokoľvek národa alebo tie, ktoré nevyhovujú požiadavkám tohto
prehlásenia. Zaslané práce sa účastníkom nevracajú, ostávajú v zbierke Poster Quadrennial Bardejov.

Organizátor má právo vystavovať a publikovať vybrané diela na nekomerčné účely. Autor svojim podpisom
vo vstupnom formulári vyjadruje súhlas s podmienkami súťaže. Všetky vybrané súťažné plagáty a ocenené
prvé miesta budú publikované v spoločnom katalógu.

Zasielanie plagátov:
Každý vybraný a zaslaný plagát musí byť označený štítkom, prilepeným lepiacou páskou na zadnej strane
každého plagátu – v pravom dolnom rohu. Vstupný formulár a štítky nájdete na tomto odkaze. Štítky vyplňte
paličkovým písmom v angličtine alebo slovenčine. Plagáty s vyplnenými štítkami zašlite na:
Kandelaber, Pod Kalváriou 9, 085 01 Bardejov, Slovensko.

Organizátori si uplatňujú právo zamietnuť účasť na medzinárodnej výstave tým plagátom, ktoré porota
označí ako urážlivé či porušujúce dobré mravy, ako aj tým, ktoré nevyhovujú vyššie zmieneným požiadavkám.

Harmonogram:
10. marec 2017 – otvorenie výzvy na zasielanie súťažných plagátov
31. máj 2017 – posledný termín na zasielanie súťažných plagátov
12. jún 2017 – vyhlásenie vybraných plagátov
September 2017 – výstava vybraných plagátov v Bardejove

Na stiahnutie:
Pdf Guide Slovak
Plagát
Entry Form
Entry Labels